Hinnakiri

Audiitorteenused

Iga audit ja ülevaatus on unikaalne ja tasu sõltub peamiselt konkreetsel kliendil esinevate tema tegevusest tulenevate riskide suurusest ja nende kontrolliks sooritatavate protseduuride läbiviimisele kulutatud ajast ning töö mahust.

Audiitorbüroole makstava kliendi raamatupidamise majandusaasta aastaaruande auditi või ülevaatuse tasu arvestamisel võetakse aluseks nii auditi või ülevaatuse läbiviimiseks kulutatud tegelik aeg, kui ka kontrollimistegevuses osalevate spetsialistide oskuste tase ning vastutuse ulatus. Audiitorteenuse tasu vaadatakse hoolikalt läbi ning võib erineda eelnevast sõltudes mitmetest teguritest, sealhulgas ka auditeeritava või ülevaadatava ettevõtte personalilt saadava abi ulatusest protseduuride teostamisel.

Täpsema hinnapakkumise tegemiseks oleks vaja näha vastava äriühingu:

  • üldinfot (nagu ettevõtte tutvustus, viited kodulehele jmt),
  • raamatupidamise programmi väljundeid (bilanss, kasumiaruanne (tulemiaruanne), käibeandmik),
  • jooksva aasta aruannet;
  • meie jaoks päris uue ettevõtte puhul on õiglase hinnapakkumise koostamiseks kasu ka eelmiste majandusaastate aruannetest.
Hinnapakkumisega seoses palun ühendust võtta telefonitsi või meili teel (kontaktid lehe allribal ja vastavas alapeatükis)!

Muude audiitorteenuste ja äriseadustikust tulevate toimingute tasude arvestamine sõltub samuti tööde sooritamiseks kuluvast ajast ja tööde keerukusest. Täpsemalt lepitakse tasu suurus kokku iga töö puhul eraldi.