Audiitortegevus

Ettevõtjaportaalis audiitori määramine

Ettevõtjaportaali e-aruandluskeskkond on majandusaasta aruannete elektrooniliseks esitamiseks loodud lahendus, mis on kasutatav ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi kaudu sisenedes.

Alates 1. jaanuarist 2010 on kohustuslik esitada majandusaasta aruanne elektrooniliselt e-aruandluskeskkonna kaudu (RPS § 14¹). Selle kaudu on võimalik aruandluskeskkonnas koostada põhiaruanded ja lisad, lisada täiendavaid lisasid ja dokumente, allkirjastada digitaalselt või välja printida ja allkirjastada paberil ning ka vandeaudiitoril on võimalik vandeaudiitori aruanne koostada ja kinnitada elektrooniliselt.
Ettevõtjaportaali kõigi võimalustega tutvumiseks on loodud majandusaasta aruande esitamise juhend.

Audiitori määramine

Vandeaudiitori määramiseks peab juhatuse liige olema Äriregistrisse kantud isikukoodiga, vastasel juhul talle ei kuvata „Audiitorettevõtja/vandeaudiitori määramise“ osas endaga seotud ettevõtte nime. Vandeaudiitorit ei saa määrata sisestaja ega prokurist

Vandeaudiitori saab lisada enne andmete täitmist, et ta saaks aruande koostamisprotsessi jälgida, koostamise ajal või ka alles siis, kui kõik esindusõiguslikud isikud on oma allkirjad aruandele andnud. Lisatav vandeaudiitor ei pea olema sama isik, kes on Äriregistri andmetes. Vandeaudiitori määramisega aruandluskeskkonnas pole tegemist audiitori määramisega juriidilises tähenduses, vaid vandeaudiitorile juurdepääsuõiguse andmisega, et oleks võimalik lisada vandeaudiitori aruanne ja anda kinnitus. Määratud audiitor peab määramise aruandluskeskkonnas aktseptima.