Ettevõtjale

Majandusarvestuse ajalugu ja tänapäev

Majandusarvestus kui süsteem on arenenud aastasadu, tegelikult lausa aastatuhandeid. Mistõttu on vale arvata, et arvepidamine on uue aja nähtus ning meie elu keerulisemaks muutmise jaoks välja mõeldud.

Majandusarvestus vanasti

Esialgu oli arvepidamine lihtne ja primitiivne. On teada, et Vana-Egiptuses kasutasid vaaraode vara üle arvestust pidades preestrite õpetatud ametnikud arvepidamisteks kohandatud piitsa või nööri - piitsal või nööril oli iga maksja kohta suuruse järgi oma nöörikene, kuhu võlasummade tekkimisel seoti sõlm. Võla tasumisel harutati sõlm lahti (või kustutati puutükilt märge, juhul kui arvestus oli peetud kriipsukeste vedamistega sellele puutükile). Hiljem kasutati näiteks arvepidamiseks juba kivist ja marmorist tahvleid.

Majandusarvestuse areng on olnud järjepidev ning tuleb tunnistada, raamatupidamisarvestus kui meetod on olnud ja kindlasti on ka edaspidi pidevalt arenev. Majandusteooria vanaisa on vana-kreeka teadlane Aristoteles, kes süstematiseeris majandusteadusi ning pööras tähelepanu erinevatele majandusprotsessidele ning nende kirjeldamisele.

Luca Paccioli - tuntud matemaatik, kirjanik, õpetlane ja rändur -  koostas 1494 aastal teooriaõpiku "Traktaat kontodest ja kirjenditest", kus ta süstematiseeris seni kasutusel olnud tehingute ülesmärkimise viise. Sellega oli sündinud esimene kahekordse kirjendamise õpperaamat, mis kaotas järk-järgult juhuslikkuse ja erinevuse arvepidajate seas. Pacioli traktaat koosneb 36st peatükist, mis sisaldavad väga põhjalikke ning üksikasjalikke teoreetilisi seletusi ning näiteid praktikas.

Viimaste aastasadade jooksul on kasutusel olnud mitmeid eriilmelisi raamatupidamise süsteeme. Tänapäeva majandusteoreetikud soovitavad raamatupidajal teadlik olla neljast aegade jooksul väljatöötatud levinumaist raamatupidamise põhisüsteemist – itaalia, saksa, prantsuse-inglise ja ameerika süsteemist.

Majandusarvestuse tänapäev

On üsna paratamatu leppida tõsiasjaga, et raamatupidamine on olnud ja jääb ka edaspidi igasuguse ettevõtte majandustegevuse juhtimise lahutamatuks koostisosaks.

Meie tänapäevane raamatupidamisarvestuse korraldamine võeti Eesti Vabariigis teravdatud tähelepanu alla 1994 aastal, kui võeti vastu 08.06.1994 "EV Raamatupidamise seadus", mis hakkas kehtima 01.01.1995 aastal.

Tänasel päeval töötavad ja juhinduvad raamatupidajad aga juba uue seaduse järgi. Uus "Raamatupidamise seadus" võeti vastu 20. novembril 2002 aastal ja hakkas kehtima 01. jaanuarist 2003 aastal. Kehtivale seadusele on tehtud peaaegu igal aastal ka seaduse muutmise seadusi, seega tuleb alati kursis olla kehtivate nõuetega.

Kõige viimase Raamatupidamise seaduse leiad siit.

RAAMATUPIDAMISE SEADUS

Raamatupidamise seadus (edaspidi RPS) on raamatupidajate peamine tugitala. Seadus - see on aluspõhi kõigile Sinu edasistele tegemistele ja toimingutele ettevõtluses majandusarvestuse vallas. Pööra seadust lugedes tähelepanu sõnadele ja nende mõistmisele – et kui kirjas on sõna "peab", siis ära tee sellest oma mõtetes sõna "võib" ning vastupidi. Olgu see seadus Sul pidevalt kättesaadav, kontrollimaks üle kasutatavaid mõisteid, omi mõtteid ja kajastatavate tehingute sisulisi tähendusi.

Üks meeldetuletus – juhinduda tuleb alati seaduse tekstist, erinevate määruste ja juhendite sisu on kindlasti ka määrav ning oluline, aga seadusetekst on ülim. Mis lahtiseletatuna tähendab, et juhul kui RPS annab mõistele ühe nimetuse ja nt Raamatupidamise Toimkonna juhend mõne tähe võrra erineva, siis õige on kasutada ikkagi väljendit, mis on kirjas seadusetekstis.

Raamatupidamise Toimkond

RPS kirjeldab muuhulgas ka raamatupidaja jaoks tähtsat asutust – Raamatupidamise Toimkonda. Vabariigi Valitsus on moodustanud Raamatupidamise Toimkonna (edaspidi RT), mille ülesandeks on seatud välja anda RPS selgitavaid ja täpsustavaid raamatupidamisalaseid juhendeid (edaspidi RTJ) ning suunata raamatupidamisalast tegevust. RT kohta leiad infot RPS’st ning RT kodulehelt. Sellesama Raamatupidamise Toimkonna poolt koostatud juhendid on seega seotud väga tihedalt RPS-iga ning mõeldud abimaterjalina kasutamiseks.


(kasutatud portaalist www.rmp.ee materjali
Majandusarvestuse õpik algajale
Autor Piret Linnasmägi)