Teenused

Raamatupidamisteenused

 • Raamatupidamisteenused ettevõtjatele
  Igapäevane raamatupidamisteenus sisaldab dokumentide sisestamist, aruannete koostamist, maksu-deklaratsioonide esitamist.
 • Töötasude arvestus/palgaarvestus
  Sageli on mõistlik palgaarvestus osta teenusena sisse. Esiteks võib nii teenus odavam tulla, teiseks tagame personaalse palgainfo konfidentsiaalsuse.
 • Aruannete koostamine
  Aitame ettevõtjaid aruande esitamisel e-Äriregistrile, e-stat’le (statistikaaruanded).
 • Raamatupidamise aastaaruannete koostamine
  Ka konsolideeritud ning teiste keerulisemate majandusaasta aruannete koostamine.
 • Möödunud arvestusperioodide raamatupidamisarvestuse korrastamine
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • Raamatupidamiskonsultatsioonid
  Raamatupidamise sisseseadmise konsulteerimine, kontoplaanide koostamine, raamatupidamisarvestuse optimeerimine.
 • Raamatupidamisalane nõustamine
  Toetame ettevõtjaid nii raamatupidamisarvestuse sisseseadmisel kui ka keerulisemate arvestuslõikude raamatupidamise korrastamisel.