Teenused

Ülevaatus

Juhtudel, kui ei vajata kinnitust finantsinformatsiooni õigsuse kohta, vaid kindlust, et see ei sisaldaks olulisi vigu, teostame kliendi aruandluse ülevaatuse. Ülevaatuse tulemusena tehtavad järeldused on auditist väiksema kindluse astmega, valmivad kiiremini ning on väiksemate kuludega kui audit. Sooritame ülevaatust kooskõlas rahvusvaheliste ülevaatamise töövõtu standardiga. Ülevaatusele kuuluvate ettevõtete majandusaasta aruannete piirmäärade kohta vaata lähemalt „Kelle aastaaruanded kuuluvad audiitorkontrolli või ülevaatuse kohustuse alla?